A) Jemné střídání rotace hlavou do stran – alespoň 30 vteřin !!!!!!!!

Cvičební instrukce

  • 1. Usaďte se na židli tak, aby chodidla spočívala v mírném rozkročení (na šíři ramen) celou plochou na podlaze a kolena nepřesahovala úroveň kyčlí.
  • 2. Pánev spočívá na sedacích hrbolech, páteř v napřímení, hlava v neutrálním postavení se zataženou bradou směrem ke krční páteři, pohled směřuje dopředu.
  • 3. Ruce mějte složené volně podél těla nebo je položte na stehna.
  • 4. Následně jemně střídejte rotace hlavou do stran.