E-learning “FIT PAIN FREE” HLAVA


Není potřeba něco měnit, pokračujte dále.


  • Oblast hlavy je velmi blízce spojena s krční a hrudní oblastí. Špatné postavení hlavy, např. předsunuté držení s vystrčenu bradou často spojené s dlouhodobým předklonem nebo prací na PC, způsobuje svalovou nerovnováhu, která často vyústí v bolesti hlavy, točení hlavy, závratí, pískání v uších apod.
  • Ztuhlý krk může způsobovat bolest hlavy, a naopak bolest hlavy z důvodu migrény, psychického vypětí, nevyspání apod. může způsobovat ztuhlý a bolestivý krk.
  • Srovnáním ergonomie pracovního místa (monitor, správná výška pracovní roviny) zamezíme nadměrnému předsunu krční páteře.
  • I když potíže odezní doporučujeme cvičit doporučené cviky k udržení svalové rovnováhy.

Kliknutím na tlačítko níže si zobrazte jednotlivé tipy k podpoře, či udržení zdraví v oblasti HLAVY