VÝRAZNĚ RIZIKOVÝ STAV HLAVY


Víme, že nejste v lehké situaci.

Je potřeba na sobě začít intenzivně pracovat.


Oblast hlavy je velmi blízce spojena s krční a hrudní oblastí. Špatné postavení hlavy, např. předsunuté držení s vystrčenu bradou často spojené s dlouhodobým předklonem nebo prací na PC, způsobuje svalovou nerovnováhu, která často vyústí v bolesti hlavy, točení hlavy, závratí, pískání v uších apod.

Ztuhlý krk může způsobovat bolest hlavy, a naopak bolest hlavy z důvodu migrény, psychického vypětí, nevyspání apod. může způsobovat ztuhlý a bolestivý krk.

Srovnáním ergonomie pracovního místa (monitor, správná výška pracovní roviny) zamezíme nadměrnému předsunu krční páteře.


Vyhraďte si 10 MINUT času, nastavte si váš cvičební prostor a CVIČTE CVIKY NYNÍ.

Snažte se provádět cviky, BEZ BOLESTI, pokud to není možné pokračujte na další tip.

Pokud stále bolest přetrvává a nevíte si rady kontaktujte ve “Vaše zprávy” svého konzultanta.

Všechny Tipy si projděte KAŽDÝ DEN minimálně 2x, lépe 3x. Musíte tomu dát prioritu.


Kliknutím na tlačítko níže si zobrazte jednotlivé doporučení. Ihned je provádějte dle instrukcí.