VideoDiagnostika

HLAVA

STOJ - zepředu

STOJ - zezadu

STOJ - zboku

THOMAYER

Úklony trupu

Dřep

TRENDELENBURG - vpravo

TRENDELENBURG - vlevo

STOJ+ FLX KYK - VPRAVO

STOJ+ FLX KYK - VLEVO

KOK otok - VPRAVO

KOK otok - VLEVO

NOHA IN/EV - VPRAVO

NOHA IN/EV - VLEVO

NOHA PRSTCE VPRAVO

NOHA PRSTCE VLEVO

Spojení rukou za zády

RAMENO ABD - VPRAVO

RAMENO ABD - VLEVO

RAMENO FLX - VPRAVO

RAMENO FLX - VLEVO

RAMENO vsedě, hor.abd., VR - VPRAVO

RAMENO vsedě, hor.abd., VR - VLEVO

RAMENO vsedě, hor.abd., ZR - VPRAVO

RAMENO vsedě, hor.abd., ZR - VLEVO

LOKETNÍ KLOUB ROM - VPRAVO

LOKETNÍ KLOUB ROM - VLEVO

KRK ROTACE

KRK ÚKLONY

KRK PŘEDKLON

KRK ZÁKLON

Korigovaný sed - spontánně

Korigovaný sed - schopnost korekce

FLEXE KYK VSEDĚ - VPRAVO

FLEXE KYK VSEDĚ - VLEVO

KYK ROTACE - VPRAVO

KYK ROTACE - VLEVO

Hluboký nádech

Předpažení s dorzální flexí - zápěstí a prsty - VPRAVO

Předpažení s dorzální flexí - zápěstí a prsty - VLEVO

Vyšetření rotací trupu