Vstupní dotazník již máte za sebou. Co říkáte na Vaše výsledky, překvapili Vás, nebo jste s nimi počítali? Komunikujte s Vaším konzultantem, který je Vám plně k dispozici. V dalším kroku postupujte dle Fyzionávodů, případně detailního Ergovýsledku v sekci Vaše Výsledky. Kdykoli můžete využít další služby ze sekce Diagnostika, služby online, či osobně.