RIZIKOVÝ STAV PRAVÉ KYČLE

Je na čase řešit aktuální stav k lepšímu a rozhodně nepolevovat.


Oblast kyčle je úzce spojena s bedry, kolenem a nohami. V protikladu s bedry jsou kyčle často tuhé a chybí jim pestrost pohybu. Opakem bývají také problematické hypermobilní kyčle.

O kyčle bychom měli pečovat především s ohledem na artrózu (opotřebení) kyčelního kloubu, která by se při vhodné životosprávě neměla objevit před 55 rokem života. Určitě doporučujeme strečink kyčlí ve všech směrech, optimalizaci tělesné hmotnosti a trénink rovnováhy.

Akutní potíže s kyčlí se nejčastěji projevují v třísle nebo na zadní horní straně hýžďového svalu, který bývá často mylně spojován s bedry. Kulatý hýžďový sval (zadek) není důležitý jen s ohledem na estetiku, ale právě na zdraví Vašich kyčlí.


Vyhraďte si 10 MINUT času, nastavte si váš cvičební prostor a CVIČTE CVIKY NYNÍ.

Snažte se provádět cviky, BEZ BOLESTI, pokud to není možné pokračujte na další tip.

Pokud stále bolest přetrvává a nevíte si rady kontaktujte ve „Vaše zprávy“ svého konzultanta.

Všechny Tipy si projděte KAŽDÝ DEN minimálně 2x. Musíte tomu dát prioritu.


Kliknutím na tlačítko níže si zobrazte jednotlivá doporučení. Ihned je provádějte dle instrukcí.