DOBRÝ STAV KRKU

Pokračujte dále pro udržení dobrého stavu.


Oblast krku je velmi blízce spojena s hlavou, hrudní oblastí a rameny. Špatné postavení v krční páteři, např. předsunuté držení s vystrčenu bradou často spojené s dlouhodobým předklonem nebo prací na PC, způsobuje svalovou nerovnováhu, která často vyústí v potíže s ramenem, bolest mezi lopatkami, točení hlavy apod.

Ztuhlý krk může způsobovat bolest hlavy, a naopak bolest hlavy z důvodu migrény, psychického vypětí, nevyspání apod. může způsobovat ztuhlý a bolestivý krk.

Srovnáním ergonomie pracovního místa (monitor, správná výška pracovní roviny) zamezíme nadměrnému předsunu krční páteře.


Vyhraďte si 10 MINUT času, nastavte si váš cvičební prostor a CVIČTE CVIKY NYNÍ.

Snažte se provádět cviky, BEZ BOLESTI, pokud to není možné pokračujte na další tip.

Pokud se objevuje bolest a nevíte si rady kontaktujte ve “Vaše zprávy” svého konzultanta.

Všechny Tipy si můžete projít KAŽDÝ DEN.


Kliknutím na tlačítko níže si zobrazte jednotlivá doporučení. Ihned je provádějte dle instrukcí.