VÝRAZNĚ RIZIKOVÝ STAV LEVÉ NOHY

Víme, že nejste v lehké situaci.

Je potřeba začít na sobě intenzivně pracovat.


Oblast nohy je zásadní ve vztahu s celým tělem. Funkční nedostatečnost nohy je vždy kompenzována oblastmi nad. Noha je zásadně tvarována v období dětství. Demonstrují se u ní klíčové prvky jako je kvalita vaziva, aktivita svalstva, či vnímání svého těla. Obecně platí, že noha nemá být přecitlivělá a zároveň nesmí být tupá na podněty zvenčí. Správné vnímání naší nohy je klíčem ke správné funkci.

Nakopnutí palce, dopad z výšky na paty, či šlápnutí na ostrý předmět vždy způsobuje změnu chůze. Po odeznění akutních potíží je potřeba se navrátit do původního stylu chůze, což se bohužel často neděje a časem se tato změna projeví bolestí.

Cílem v péči o nohu je zajištění optimálního vnímaní podnětů zvenčí a maximální snaha ovládat drobné svaly nohy a koordinaci. Pozor na rychlé změny – bosá chůze, či nadměrné treky. Vše je potřeba dělat s postupnou zátěží a u nohy to platí násobně.

I když potíže odezní doporučujeme cvičit doporučené cviky k udržení svalové rovnováhy


Vyhraďte si 10 MINUT času, nastavte si váš cvičební prostor a CVIČTE CVIKY NYNÍ.

Snažte se provádět cviky, BEZ BOLESTI, pokud to není možné pokračujte na další tip.

Pokud stále bolest přetrvává a nevíte si rady kontaktujte ve “Vaše zprávy” svého konzultanta.

Všechny Tipy si projděte KAŽDÝ DEN minimálně 2x, lépe 3x. Musíte tomu dát prioritu.


Kliknutím na tlačítko níže si zobrazte jednotlivá doporučení. Ihned je provádějte dle instrukcí.