DOBRÝ STAV PRAVÉ NOHY

Pokračujte dále pro udržení dobrého stavu.


Oblast nohy je zásadní ve vztahu s celým tělem. Funkční nedostatečnost nohy je vždy kompenzována oblastmi nad. Noha je zásadně tvarována v období dětství. Demonstrují se u ní klíčové prvky jako je kvalita vaziva, aktivita svalstva, či vnímání svého těla. Obecně platí, že noha nemá být přecitlivělá a zároveň nesmí být tupá na podněty zvenčí. Správné vnímání naší nohy je klíčem ke správné funkci.

Nakopnutí palce, dopad z výšky na paty či šlápnutí na ostrý předmět vždy způsobuje změnu chůze. Po odeznění akutních potíží je potřeba se navrátit do původního stylu chůze, což se bohužel často neděje a časem se tato změna projeví bolestí.

Cílem v péči o nohu je zajištění optimálního vnímaní podnětů zvenčí a maximální snaha ovládat drobné svaly nohy a koordinaci. Pozor na rychlé změny – bosá chůze či nadměrné treky. Vše je potřeba dělat s postupnou zátěží a u nohy to platí o to více.


Vyhraďte si 10 MINUT času, nastavte si váš cvičební prostor a CVIČTE CVIKY NYNÍ.

Snažte se provádět cviky, BEZ BOLESTI, pokud to není možné pokračujte na další tip.

Pokud se objevuje bolest a nevíte si rady kontaktujte ve „Vaše zprávy“ svého konzultanta.

Všechny Tipy si můžete projít KAŽDÝ DEN.


Kliknutím na tlačítko níže si zobrazte jednotlivá doporučení. Ihned je provádějte dle instrukcí.