RIZIKOVÝ STAV KRKU

Je na čase řešit současný stav k lepšímu a rozhodně nepolevovat.


Oblast krku je velmi blízce spojena s hlavou, hrudní oblastí a rameny. Špatné postavení v krční páteři, např. předsunuté držení s vystrčenu bradou často spojené s dlouhodobým předklonem nebo prací na PC, způsobuje svalovou nerovnováhu, která často vyústí v potíže s ramenem, bolest mezi lopatkami, točení hlavy apod.

Ztuhlý krk může způsobovat bolest hlavy, a naopak bolest hlavy z důvodu migrény, psychického vypětí, nevyspání apod. může způsobovat ztuhlý a bolestivý krk.

Srovnáním ergonomie pracovního místa (monitor, správná výška pracovní roviny) zamezíme nadměrnému předsunu krční páteře.


Vyhraďte si 10 MINUT času, nastavte si váš cvičební prostor a CVIČTE CVIKY NYNÍ.

Snažte se provádět cviky, BEZ BOLESTI, pokud to není možné pokračujte na další tip.

Pokud stále bolest přetrvává a nevíte si rady kontaktujte ve “Vaše zprávy” svého konzultanta.

Všechny Tipy si projděte KAŽDÝ DEN minimálně 2x. Musíte tomu dát prioritu.


Kliknutím na tlačítko níže si zobrazte jednotlivá doporučení. Ihned je provádějte dle instrukcí.