A) Protažení upažením paží – alespoň 20 vteřin

Cvičební instrukce

  • 1. Vzpřímený sed na židli.
  • 2. Propnuté paže zvednete pod úroveň ramen, máte přitom přitažené a propnuté prsty.
  • 3. Lopatky a ramena se snažte stáhnout dozadu a dolů.
  • 4. Můžete cítit nepříjemný tah na celé spodní straně paže i v prstech případně jen v některé části.
  • 5. Toto je správná pozice.
  • 6. Pokud není výrazně bolestivá, zkusíte v ní vydržet.
  • 7. Prodýchejte a povolte.
  • 8. Můžete opakovat až 3 krát.