A) Posílení svalů stehen do výpadu – cvičte 1 minutu

Cvičební instrukce

  • 1. Postavte se vzpřímeně k vyvýšené ploše, abyste se pohodlně opřeli o ruce.
  • 2. Dolní končetiny jsou v mírném stoji rozkročném.
  • 3. Jedna noha přechází kontrolovaně do výpadu vzad, poté se z dolní končetiny odrazte a přejděte do přitažení dolní končetiny do pokrčení k břichu.
  • 4. Cvik opakujte.