A) Podpora napřímení v trvání alespoň 1 minuty

Cvičební instrukce

  • 1. Spojené ruce položte dlaněmi na temeno hlavy.
  • 2. Ramena táhněte dolů.
  • 3. Zatlačte rukama dolů proti hlavě ve směru osy páteře.
  • 4. Hlavou se naopak opřete do dlaní a zatlačte směrem nahoru, snažte se prodloužit páteř proti odporu rukou.
  • 5. Několikrát udělejte nádech a výdech.
  • 6. Povolte tlak, zachovejte pozici a udělejte si pauzu.
  • 7. Opakujte když si vzpomenete během dne.