A) Rotace trupu – cvičtě alespoň 1 minutu

Cvičební instrukce

  • 1. Posaďte se vzpřímeně na židli a paže si překřižte před tělem. Chytněte se za protilehlá ramena.
  • 2. Pomalu a plynule se vytočte na jednu stranu, kam nás to pustí.
  • 3. Pánev by se neměla zvedat.
  • 4. V pozici vydržte několik sekund a vraťte se zpět.
  • 5. To samé proveďte na druhou stranu.
  • 6. Opakujte minimálně 3x na každou stranu.