DOBRÝ STAV LEVÉ KYČLE

Pokračujte dále pro udržení dobrého stavu.


Oblast kyčle je úzce spojena s bedry, kolenem a nohami. V protikladu s bedry jsou kyčle často tuhé a chybí jim pestrost pohybu. Opakem bývají také problematické hypermobilní kyčle.

O kyčle bychom měli pečovat především s ohledem na artrózu (opotřebení) kyčelního kloubu, která by se při vhodné životosprávě neměla objevit před 55 rokem života. Určitě doporučujeme strečink kyčlí ve všech směrech, optimalizaci tělesné hmotnosti a trénink rovnováhy.

Akutní potíže s kyčlí se nejčastěji projevují v třísle nebo na zadní horní straně hýžďového svalu, který bývá často mylně spojován s bedry. Kulatý hýžďový sval (zadek) není důležitý jen s ohledem na estetiku, ale právě na zdraví Vašich kyčlí.


Vyhraďte si 10 MINUT času, nastavte si váš cvičební prostor a CVIČTE CVIKY NYNÍ.

Snažte se provádět cviky, BEZ BOLESTI, pokud to není možné pokračujte na další tip.

Pokud se objevuje bolest Pokud stále bolest přetrvává a nevíte si rady kontaktujte ve „Vaše zprávy“ svého konzultanta.

Všechny Tipy si můžete projít KAŽDÝ DEN.


Kliknutím na tlačítko níže si zobrazte jednotlivá doporučení. Ihned je provádějte dle instrukcí.