RIZIKOVÝ STAV HRUDNÍKU, PÁTEŘE, ŽEBER

Je na čase řešit současný stav k lepšímu a rozhodně nepolevovat.


Oblast hrudníku fyzioterapeuti vnímají jako klíčovou oblast ke správné funkci téměř celého těla. Bohužel se zde  nachází i nejvíce možných odchylek od zdraví. Ztuhlý hrudní koš, přetížená mezilopatková oblast, zkrácená pektorání fascie na přední straně hrudníku, nevhodný dechový stereotyp.. To vše jsou stavy, které nám náš moderní životní styl přináší.

V případě akutních bolestí hrudníku aplikujete především dechovou terapii se snahou rozpínat hrudník do strany. Takovéto dechové cvičení provádějte jemně a min. 5 minut v kuse.

Naším cílem v péči o oblast hrudníku by mělo být zajištění dostatečné pružnosti v bočním i vertikálním směru. Hrudník nemůže pracovat správně, pokud je povolené břicho a stažená krční oblast. I o tyto oblasti je potřeba pečovat, pokud máme snížit potíže v oblasti hrudníku.


Vyhraďte si 10 MINUT času, nastavte si váš cvičební prostor a CVIČTE CVIKY NYNÍ.

Snažte se provádět cviky, BEZ BOLESTI, pokud to není možné pokračujte na další tip.

Pokud stále bolest přetrvává a nevíte si rady kontaktujte ve „Vaše zprávy“ svého konzultanta.

Všechny Tipy si projděte KAŽDÝ DEN minimálně 2x. Musíte tomu dát prioritu.


Kliknutím na tlačítko níže si zobrazte jednotlivá doporučení. Ihned je provádějte dle instrukcí.